Mokyklos pedagoginių darbuotojų sąrašas:


Eil.

Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Specialybė Dėstomi dalykai Turimos pareigos, kvalifikacinė kategorija
1. Aldona Baltutienė

Matematikos

mokytoja

Matematika

Ekonomika

Ugdymo skyriaus vedėja,

II vad. k. 

2. Daiva Kučinskienė

Lietuvių k. ir lit.

mokytoja

Lietuvių kalba

Konsultacijos

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

3. Irma Šemetaitė

Geografijos

mokytoja

Geografija

Kūno kultūros vyresn.

mokytoja

4. Deimantė Vogulienė Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos modulis

Anglų kalbos mokytoja
5. Danutė Vizbarienė

Rusų k. ir lit.

mokytoja

Rusų kalba

Etika

Rusų k. vyresn. mokytoja

Etikos mokytoja

6. Nijolė Puzelienė

Istorijos mokytoja

Istorija

Piliet. ugdymas

Istorijos mokytoja

metodininkė

7. Evaldas Uckus

Informacinių

technologijų

mokytojas

Informacinės

technologijos

Informacinių technol.

mokytojas metodininkas

8. Aistė Petrulienė

Fizikos

mokytoja

Fizika Fizikos mokytoja
9. Drąsuolė Cemnickienė

Muzikos

mokytoja

Muzika

Tikyba

Muzikos vyresn. mokytoja

 Priešmokyklinės grupės pedagogė

10. Saulius Morkūnas

Technikos disciplinų ir

darbų mokytojas

Technologijos

Technologijų mokytojas

metodininkas

11. Vasilisa Jurkštienė

Matematikos mokytoja

Pradinio ugdymo pedag.

Spec. pedagogika

Pradinių klasių

dalykai

Prad. kl. vyresn. mokytoja
12. Laima Ramaškienė

Matematikos

mokytoja

Matematika

Konsultacijos

Prad. kl. vyresn. mokytoja
13. Regina Urbanovičienė

Prad. ugd. pedagogika

ir dailė

Soc. pedagogika

Dailė

Dailės mokytoja

14. Vilma Žvybienė Chemijos mokytoja

Chemija

Žmogaus sauga

Chemijos vyresn. mokytoja
15. Laimutė Sankauskienė Biologijos mokytoja

Sveika gyvensena

Gamta ir žmogus

Biologija

Biologijos vyresn. mokytoja
16. Eitaras Kriauza Kūno kultūros mokytojas

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

 


Paskutinį kartą atnaujinta (Sekmadienis, 15 Spalis 2017 17:42)